خانه > اخبار > اخبار شرکت

Plast Eurasia Istanbul 2015 --- EJS آنجا بود

2021-10-29

ترکیه بازار بزرگ و مهمی برای افراد بشکه پیچ است، EJS در آنجا با مشتریان قدیمی صحبت می کرد و همچنین در تلاش برای افزایش بازار جدید بود.

اجازه دهید مردم ترکیه صدای EJS را بشنوند!