خانه > اخبار > اخبار شرکت

Plastics & Rubber Indonesia 2017 --- EJS آنجا بود

2021-10-25

تیم فروش EJS صدها کارت نام را در این نمایشگاه دریافت کرد که برخی از آنها در این سال ها به مشتریان خریدار دائمی ما تبدیل شده اند.